การเลือกใช้บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป

                    การวางท่อสำหรับการระบายน้ำ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี บ่อพักคอนกรีตเพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านไปยังท่อที่วางไว้ได้  อีกทั้งบ่อพักยังเป็นที่เก็บรวบรวมตะกอน ของเสีย เมื่อผู้ใช้ต้องการทำความสะอาด ก็สามารถเปิดฝาบ่อพักและทำความสะอาดได้โดยง่าย
                   ส่วนจำนวนบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปต่อการวางท่อระบายน้ำ  ให้เหมาะสมกับการใช้งานนั้น  โดยทั่วไปควรมีระยะห่าง 8 – 10 เมตรต่อบ่อพัก 1 ใบ ซึ่งถ้าวางบ่อพักมีระยะห่างเกินไป   เมื่อมีปริมาณน้ำมาก น้ำจะไม่สามารถไหลได้ทัน อาจเกินน้ำท่วมขังได้

บ่อพักคอนกรีต09_IMG_3182_400x960
อ่านต่อ… »»

ท่อมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ ท่อ มอก. สังเกตอย่างไร

                   สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการผลิตท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ และได้ปรับปรุงขึ้นใหม่ ตามมอก.128-2549 ซึ่งมีชั้นคุณภาพ ตั้งแต่ ชั้นที่ 1 ,2 ,3 และ 4 แต่ละชั้นสามารถรับแรงต้านทานและแรงกดสูงสุดแตกต่างกัน  ซึ่งท่อชั้นคุณภาพที่ 1 เป็นชั้นที่มีคุณภาพ สูงสุด  ส่วนชั้นคุณภาพที่ 4 เป็นชั้นที่คุณภาพต่ำสุด ดังนั้นผู้ใช้ควรเลือกใช้ท่อให้เหมาะสม  จึงจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและยังได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้อีกด้วย

วิธีสังเกตท่อมอก.128-2549_01_IMG_3184_w960px

วิธีการสังเกตท่อมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างง่าย ดังนี้

อ่านต่อ… »»

Older posts «