«

การเลือกใช้บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป

                    การวางท่อสำหรับการระบายน้ำ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี บ่อพักคอนกรีตเพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านไปยังท่อที่วางไว้ได้  อีกทั้งบ่อพักยังเป็นที่เก็บรวบรวมตะกอน ของเสีย เมื่อผู้ใช้ต้องการทำความสะอาด ก็สามารถเปิดฝาบ่อพักและทำความสะอาดได้โดยง่าย
                   ส่วนจำนวนบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปต่อการวางท่อระบายน้ำ  ให้เหมาะสมกับการใช้งานนั้น  โดยทั่วไปควรมีระยะห่าง 8 – 10 เมตรต่อบ่อพัก 1 ใบ ซึ่งถ้าวางบ่อพักมีระยะห่างเกินไป   เมื่อมีปริมาณน้ำมาก น้ำจะไม่สามารถไหลได้ทัน อาจเกินน้ำท่วมขังได้

บ่อพักคอนกรีต09_IMG_3182_400x960

                   ในปัจจุบัน  บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป มี 2 ชนิด คือ ชนิดอัดแรง และชนิดไม่อัดแรง ซึ่งแต่ละชนิดมีข้อดีแตกต่างกันออกไป  เช่น บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดอัดแรง จะมีความทนทาน แข็งแรง เพราะใช้คอนกรีตที่มีส่วนผสมของน้ำน้อย  แต่ข้อเสียคือผิวจะค่อนข้างขรุขระ   ส่วนบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดไม่อัดแรง  จะมีผิวที่เรียบสวย  แต่ข้อเสียคือ ความแข็งแกร่ง และความทนทาน จะน้อยกว่าชนิดอัดแรง   ซึ่งโดยปกติบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดไม่อัดแรงจะมีราคาถูกกว่าบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดอัดแรง
                   ดังนั้นผู้ใช้ควรกำหนดจำนวนบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ให้เหมาะสมกับปริมาณท่อระบายน้ำ  อีกทั้งผู้ใช้สามารถเลือกใช้บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปได้ตามชนิดดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
           บ่อพักสำเร็จรูปชนิดอัดแรง  ใช้กับท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม.