ท่อซีเมนต์ใยหิน

ผลิตและจำหน่าย   ท่อซีเมนต์ใยหิน  ท่อใยหิน  ท่อกระดาษ และข้อต่อขนาดต่างๆ
คุณสมบัติ  ใช้สำหรับระบายน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อย   พื้นที่จำกัด หรือ จะนำไปทำเป็นเสาโครงสร้างก็สามารถทำได้
ขนาด  ตั้งแต่ 4 – 16 นิ้ว ความยาว 1- 4 เมตร