«

ท่อระบายน้ำคอนกรีตสี่เหลี่ยม (Box Culvert)03_h45

ท่อระบายน้ำคอนกรีตสี่เหลี่ยม (Box Culvert)03_h45