«

ท่อระบายน้ำคอนกรีตสี่เหลี่ยม (Box Culvert)04_h45_ff9c00

ท่อระบายน้ำคอนกรีตสี่เหลี่ยม (Box Culvert)04_h45_ff9c00