ฝารางระบายน้ำคอนกรีต

ฝาปิดขนาดรางWLTเหล็กเสริม As1เหล็กเสริม As2น้ำหนัก กก./ชิ้น
C 33/49UL 250330490504- Ø 63- Ø 6
C 38/49UL 300380490504- Ø 63- Ø 624
C 48/49UL 400480490504- Ø 63- Ø 6

ดาวน์โหลด
ฝารางระบายน้ำคอนกรีต                pdf02

 

 

ฝารางรางระบายน้ำคอนกรีต