วงบ่อเกรอะหรือถังส้วมคอนกรีตชนิดอัดแรง

 

คุณสมบัติ     ใช้ทำบ่อเกรอะ สำหรับระบบบำบัดแบบดั้งเดิม ส้วมซึม ,เทก้นหลุมฟุตติ้ง  ยกพื้นคอนกรีต  หรือ ใช้ปลูกต้นไม้  หรือใช้ในการเกษตร เช่น สวนมะนาว เป็นต้น
ข้อดีของถังส้วมชนิดอัดแรง     มีความแข็งแรง  ทนทาน  น้ำหนักเบา ทำให้สะดวกในการขนย้าย
ขนาดที่ผลิต   เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด .60 , .80 และ 1.00 เมตร