ท่อระบายน้ำคอนกรีต

                           ท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นราง        ท่อระบายน้ำคอนกรีตสี่เหลี่ยม (Box Culvert)

ปัจจุบัน บริษัท ท่อปูนบางปลากด จำกัด มีกำลังการผลิตรวมสำหรับท่อทุกขนาดมากกว่า 1,000 ท่อน/ต่อวัน สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้

ขั้นตอนการวางท่อระบายน้ำ

  • เตรียมขุดร่องสำหรับวางท่อระบายน้ำ
  • ปรับแต่งพื้นรองรับท่อระบายน้ำ   โดยใช้คอนกรีตเทเป็นพื้น หรืออาจใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปก็ได้
  • การวางท่อระบายน้ำ  จะต้องวางจากที่สูงไปที่ต่ำ  และการต่อท่อระบายน้ำจะต้องต่อให้แนบสนิท และใช้ปูนก่อยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย โดยยาแนวขนาดประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร หรืออาจใช้แผ่นพลาสติกม้วนโดยรอบท่อระบายน้ำทั้ง 2 ท่อนตรงบริเวณรอยต่อ และใช้ยางรัดท่อทั้ง 2 ด้านไว้
  • หลังจากนั้นจึงถมดิน หรือวัสดุอื่น และบดอัดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมให้แน่นจนถึงระดับพื้นที่จะเทคอนกรีตทับ

ท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นราง

ท่อมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 128-2549 คุณสมบัติ ใช้สำหรับการระบายน้ำที่ต้องการคุณภาพสูง เช่น หน่วยงานราชการ โรงงานขนาดใหญ่ บริษัท ท่อปูนบางปลากด จำกัด ได้รับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ตามมอก.เลขที่ 128 – 2548 ปัจจุบัน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและเปลี่ยนแปลงเป็น มอก.เลขที่ 128-2549 ในปัจจุบัน บริษัท ท่อปูนบางปลากด จำกัด ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับท่อระบายน้ำของท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300,400,500,600,800,1000,1200 และ1500 มิลลิเมตร สำหรับท่อคสล.ชั้นที่ 2 และท่อคสล.ชั้นที่ 3 ท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง (คสล.และคมล.) คุณสมบัติ ใช้สำหรับการระบายน้ำทั่วไป เช่น โครงการหมู่บ้าน โรงงานที่มีน้ำหนักจรน้อย บริษัท ท่อปูนบางปลากด จำกัด เป็นผู้ผลิตท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง ซึ่งมีทั้งชนิดเสริมเหล็ก(คสล.)และชนิดไม่เสริมเหล็ก (คมล.) โดยมีการผลิตท่อขนาด 300,400,500,600 และ 800 มิลลิเมตร สำหรับท่อคอนกรีตธรรมดาไม่เสริมเหล็ก และท่อขนาด 300,400,500,600,800,1000,1200 …

ดูรายละเอียด... »

ท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม

ท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม (BOX CULVERT)

  คุณสมบัติ  ใช้ระบายน้ำสำหรับงานโครงการที่มีการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ มีให้เลือกทั้งชนิดใต้ทางเท้า ตามมอก.1164-2536 และ ชนิดใต้ผิวจราจร ตาม มอก.1166-2536

ดูรายละเอียด... »