ท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นราง

ท่อมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 128-2549

คุณสมบัติ ใช้สำหรับการระบายน้ำที่ต้องการคุณภาพสูง เช่น หน่วยงานราชการ โรงงานขนาดใหญ่
บริษัท ท่อปูนบางปลากด จำกัด ได้รับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ตามมอก.เลขที่ 128 – 2548 ปัจจุบัน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและเปลี่ยนแปลงเป็น มอก.เลขที่ 128-2549
ในปัจจุบัน บริษัท ท่อปูนบางปลากด จำกัด ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับท่อระบายน้ำของท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300,400,500,600,800,1000,1200 และ1500 มิลลิเมตร สำหรับท่อคสล.ชั้นที่ 2 และท่อคสล.ชั้นที่ 3

ท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง (คสล.และคมล.)

คุณสมบัติ ใช้สำหรับการระบายน้ำทั่วไป เช่น โครงการหมู่บ้าน โรงงานที่มีน้ำหนักจรน้อย
บริษัท ท่อปูนบางปลากด จำกัด เป็นผู้ผลิตท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง ซึ่งมีทั้งชนิดเสริมเหล็ก(คสล.)และชนิดไม่เสริมเหล็ก (คมล.) โดยมีการผลิตท่อขนาด 300,400,500,600 และ 800 มิลลิเมตร สำหรับท่อคอนกรีตธรรมดาไม่เสริมเหล็ก และท่อขนาด 300,400,500,600,800,1000,1200 และ 1500 มิลลิเมตร สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิต
1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมอก.
2. เหล็กเสริมตาม มอก.747 หรือ มอก.943 หรือมอก.20
3. ทราย ผ่านการทำความสะอาดแล้ว
4. หินขนาด 1 นิ้ว และ หินเกร็ด ที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว