บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

คุณสมบัติ  ใช้เป็นบ่อพักน้ำ  สำหรับการวางท่อที่ต้องการความสะดวก  รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายทั้งค่าแรงงานและค่าไม้แบบ   มีมาตรฐานสูงเพราะผลิตจากเครื่องจักรทันสมัย ผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยใช้เครื่องเขย่าคอนกรีต จึงทำให้คอนกรีตมีความหนาแน่นสูง  แข็งแกร่งลดปัญหาด้านแตกร้าว   มีให้เลือกทั้งแบบบ่อดักขยะและบ่อธรรมดา
ปัจจุบัน  บริษัท ท่อปูนบางกลากด จำกัด ผลิตบ่อพักสำหรับท่อตั้งแต่ขนาด 300  ,400,500,600,800,1000 และ 1200 มม.และ มีกำลังการผลิตสำหรับบ่อรวมทุกขนาดกว่า 300 ใบต่อวัน จึงทำให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้า  ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ได้
****  รับผลิตบ่อพักคอนกรีตตามแบบ  ****