เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง01_h45

หกเหลี่ยมกลวง
คุณสมบัติ  ใช้สำหรับงานกดเข็มทำฐานรากสำหรับรั้วบ้าน  รั้วโรงงาน  หรือบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก
ขนาดที่ผลิต ตั้งแต่ความยาว 1 – 6 เมตร  มีให้เลือกทั้งชนิดอัดแรงและชนิดไม่อัดแรง

 

เสาเข็มไอ01_h45

เสาเข็มไอ
คุณสมบัติ  ใช้สำหรับงานกดเข็มทำฐานรากสำหรับงานโครงสร้างขนาดกลาง เช่น บ้านพักอาศัย  โรงงานขนาดเล็ก รั้วบ้าน รั้วโรงงาน งานฐานรากทางเดินเท้าคอนกรีต งานเข็มเขื่อน เป็นต้น
ขนาดที่ผลิต    เสาเข็มไอ  15  ความยาวตั้งแต่  2 – 6 เมตร และเสาเข็มไอ 18 ความยาว ตั้งแต่ 3 – 8 เมตร

 

เสารั้วคอนกรีต 

เสารั้วคอนกรีต
คุณสมบัติ   ใช้ปักทำเสารั้วแสดงอาณาเขตที่ดิน   หรือใช้เป็นเข็มฐานรากสำหรับงานโครงสร้างขนาดเล็กที่ไม่ได้รับน้ำหนักมาก
ขนาดที่ผลิต   เสารั้วขนาด 3” X 3”  ความยาวตั้งแต่ 1 – 3 เมตร เสารั้วขนาด 4” X 4”  ความยาวตั้งแต่ 1 – 4 เมตร