แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

http://bpkconcrete.com/wp-content/uploads/2013/12/แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป01.png
คุณสมบัติ    ใช้สำหรับปูพื้นก่อนเทคอนกรีตทับ  เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาในการก่อสร้าง
ขนาดที่ผลิต   กว้าง .35 เมตร  X  ยาว 1.00 – 4.00 เมตร  หนา .05 เมตร  เสริมเหล็กรับแรง  4 – 7  เส้น   สามารถสั่งผลิตตามความยาวที่ต้องการได้