เกี่ยวกับเรา

                   “ แต้ง่วนฮวด ” เป็นชื่อแรกในการเริ่มประกอบธุรกิจ ซึ่งถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511  โดยเป็นร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูนทราย เหล็กเส้น และวัสดุเกี่ยวกับงานก่อสร้างทุกชนิด  และเริ่มผลิตท่อระบายน้ำ เสาปูน ถังส้วม โดยการเทหล่อกับแม่พิมพ์  ซึ่งขณะนั้นสินค้าได้รับความนิยมและการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

บริษัท ท่อปูนบางปลากด จำกัด

                   และในปีพ.ศ. 2527  ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทขึ้น ในนาม
“ บริษัท  ท่อปูนบางปลากด  จำกัด ”  และได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยโดยนำเครื่องจักรมาผลิตท่อระบายน้ำ ชนิดอัดแรง ซึ่งทำให้สินค้ามีคุณภาพสูงขึ้น และมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า  ปีพ.ศ. 2530 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
(มอก.128-2528) เป็นครั้งแรก และยังคงได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย(มอก.128-2549)มาจนถึงปัจจุบัน
                   เป็นเวลากว่า 40 ปีในการประกอบธุรกิจ  บริษัทฯ ได้คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงประเภทต่างๆ เช่น ถังสัวม บ่อพัก รางระบายน้ำ  ตลอดจนการพัฒนานำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศมาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยไม่ว่าจะเป็น เครื่องผสมคอนกรีตอัตโนมัติ  เครื่องผลิตท่อคอนกรีตอัตโนมัติ  จึงทำให้คอนกรีตมีความสม่ำเสมอ  และได้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีคุณภาพสูง  วางใจได้
                   บริษัท ท่อปูนบางปลากด จำกัด ยังคงมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง  การบริการที่รวดเร็วและตรงต่อเวลา  ตลอดจนความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจ

การตรวจสอบคุณภาพ

“ บริษัท ท่อปูนบางปลากด จำกัด ผู้ผลิตบ่อพักคอนกรีตที่มีกำลังการผลิตสูงสุดในประเทศ ”