รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป บปก

รางระบายน้ำคอนกรีต ( U-DITCH  CONCRETE ) 

          เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับการระบายน้ำชนิดหนึ่ง  มีลักษณะเป็นรูปตัว U หงายขึ้น และมีปากลิ้นรางสำหรับเชื่อมต่อระหว่างกัน  โดยด้านบนจะมีฝาปิดเพื่อป้องกันวัสดุหรือสิ่งสกปรกตกลงไปในรางระบายน้ำ
          ข้อดีของรางระบายน้ำคอนกรีต ( U-DITCH  CONCRETE )   สามารถทำความสะอาดหลังติดตั้งได้ง่ายกว่าผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อการระบายน้ำชนิดอื่น    ลดต้นทุน   ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการประกอบแบบเทคอนกรีต
          ปัจจุบันบริษัท ท่อปูนบางปลากด จำกัด  ได้ผลิตรางระบายน้ำคอนกรีต  ( U-DITCH  CONCRETE )   2 ชนิดคือ  รางระบายน้ำคอนกรีตแบบมีบ่ารองฝา  และ รางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงแบบไม่มีบ่า   ซึ่งรางระบายน้ำคอนกรีตทั้ง 2 ชนิดนั้น ใช้คอนกรีตที่มีส่วนผสมคุณภาพสูง   ได้มาตรฐาน  และเสริมเหล็กภายใน  ทำให้รางระบายน้ำคอนกรีต ทุกชิ้นได้มาตรฐาน มีความแข็งแรง ทนทาน  มีให้เลือกหลายขนาด  ตั้งแต่  เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน  300  400  500  และ 600 มม. .

» Newer posts